wtorek, wrzesień 21, 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

 • Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła i parafii.
 • Dzisiaj przypada w naszej wspólnocie UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Kazania głosi ks. Gerard Grzesik, emerytowany proboszcz. W czasie każdej Mszy św. błogosławimy przyniesione do kościoła krzyże. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitości łask płynących z Krzyża Chrystusa i radosnego świętowania odpustu parafialnego.
 • Przypominamy, że można dziś zyskać odpust zupełny nawiedzając nasz kościół i odmawiając Ojcze nasz oraz Skład Apostolski, przy zachowaniu zwykłych warunków odpustu (tj. spowiedź święta, przyjęcie Komunii św. i brak przywiązania do wszelkiego rodzaju grzechów nawet powszednich).
 • Dziś o 17.00 zapraszamy na uroczyste nieszpory odpustowe.
 • Od poniedziałku do soboty zapraszamy o 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.
 • We wtorek zapraszamy o 18.15 na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (w salce -wejście od strony parkingu)
 • Od września wszystkie grupy parafialne mają normalne spotkania z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
 • W piątek o 16.00 zapraszamy dziewczynki i chłopców na spotkanie Dzieci Maryi (w salce -wejście od strony parkingu).
 • Również w piątek po Mszy św. wieczornej młodzież z kl. VIII i starszą zapraszamy na spotkanie Oazy młodzieżowej (w salce - wejście od strony parkingu).
 • Obecnie w naszym kościele obowiązuje limit 450 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W kościele prosimy o bezwzględne zachowanie dystansu 1,5 m od innych osób i zakrywanie ust i nosa maseczką.
 • Ze względu na przeciągającą się pandemię oraz zakaz używania kropielnic z wodą święconą przy wejściu do kościoła, zakupiliśmy bezdotykową kropielnicę-dozownik wody święconej. Została ona zamontowana przy głównym wejściu do kościoła. Tam można dzięki niej bezpiecznie korzystać z wody święconej.
 • Została odwołana dyspensa od obowiązku uczestniczenia w Mszach św. niedzielnych i świątecznych. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji (choroba, opieka nad małymi dziećmi, obłożnie chorymi itp.) nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.
 • Dziękujemy za wszelką pomoc i ofiary złożone w minionym tygodniu na remonty i inwestycje w naszym kościele. Dziękujemy również za wszelkie ofiary wpłacane na konto parafialne. Serdeczne Bóg zapłać mężczyznom, którzy pomogli w remoncie płotu przy probostwie. Za tydzień w niedzielę kolekta będzie przeznaczona na zakup opału do ogrzewania kościoła.
 • Zakończyliśmy remont głównego wejścia do naszego kościoła (witraż nad drzwiami, okno nad drzwiami wewnętrznymi i maskownica drzwi zewnętrznych). Został on sfinansowany ze środków od anonimowego sponsora, który rok temu dokonał darowizny. Sponsorowi składamy serdeczne Bóg zapłać.
 • Z tyłu kościoła na stolikach są wyłożone najnowsze numery „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. Jest też nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci i młodzieży.
 • W związku z trwającym nadal zagrożeniem epidemicznym i wprowadzonymi przez dyrekcję WSS Nr 2 obostrzeniami na terenie tamtejszej jednostki ochrony zdrowia, Msza św. jest sprawowana w szpitalu w niedzielę o 7.00 oraz w sobotę o 19.00 tylko dla personelu szpitala. Pozostałe intencje mszalne w dalszym ciągu będą odprawiane w naszym kościele.
 • Na placu probostwa jest wystawiony pojemnik, do którego można składać plastikowe zakrętki. Dochód z ich zbycia jest przeznaczony na wsparcie Fundacji IMPULS.