sobota, kwiecień 04, 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UWAGA! W ZWIĄZKU Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM KSIĘDZA ARCYBISKUPA WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA (OPRÓCZ MSZY ŚWIĘTYCH) ORAZ SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH ODWOŁANE SĄ DO PODANIA INNEJ INFORMACJI. MSZE ŚW. W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIAMY, JAK DOTYCHCZAS. NIE MOGĄ W NICH JEDNAK UCZESTNICZYĆ WIERNI. PROSIMY WSZYSTKICH O DUCHOWĄ ŁĄCZNOŚĆ W TYCH GODZINACH ORAZ O ŁĄCZENIE SIĘ W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ O GODZ. 20.30. Informujemy, że w kaplicy szpitalnej w WSS Nr 2 odwołane są Msze św. aż do podania innej informacji. Ks. kapelan odprawia przyjęte wcześniej intencje w naszym kościele. Uruchomiliśmy transmisję Mszy św. na żywo: TUTAJ.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, ksiądz Arcybiskup zarządza aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych (patrz Zarządzenie Arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach)

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

5.04.2020r.

Tydzień poprzedzający święto Zmartwychwstania Pańskiego nazywamy Wielkim Tygodniem.       

Niedziela Palmowa – jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jezus wjechał do tego miasta, tylko po to, aby dokonać paschalnego misterium. Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest życie i zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia, „kto pójdzie za Nim” na serio – zaufa Jemu bezgranicznie, „bo godny zaufania jest Ten, który dał obietnicę”.

Wjedźmy razem duchowo z Jezusem do Jerozolimy i oddajmy Mu pokłon, bo tylko On jest prawdziwym Królem i Mesjaszem, który przychodzi w imię Pańskie.

Uczestnictwo wiernych w przekazie medialnym celebrowanej Mszy św.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy wszystkich do przeżywania Eucharystii za pośrednictwem dostępnych mediów. Transmisja Mszy św. w telewizji, za pośrednictwem radia czy Internetu jest przeznaczona przede wszystkim dla osób chorych i starszych wiekiem, które nie mogą udać się do miejsca jej sprawowania, a w tym szczególnym czasie okresu epidemii dla wszystkich wiernych – na podstawie udzielonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnym zgromadzeniu lokalnej wspólnoty. Niech udzielona dyspensa będzie zachętą do duchowego udziału we Mszy św.– wielkiej tajemnicy wiary, która daje życie i jest centrum świętowania niedzieli. Trzeba pamiętać, że zawsze obowiązuje trzecie przykazanie Boże: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił”. Dzięki walorom obrazu i dźwięku oraz narzędziom komunikacji medialnej można nawiązać duchową łączność z akcją liturgiczną i jej przewodniczącym. Należy jednak pamiętać, że jeśli mówi się o uczestnictwie, to tylko i wyłącznie w odniesieniu do Mszy św. transmitowanej bezpośrednio. W takim przypadku każdy wierny nie tyle ogląda, śledzi, co uczestniczy w zgromadzeniu liturgicznym we własnym domu, włączając się w modlitwę Kościoła na sposób duchowy. Zasadniczym warunkiem pełnego uczestnictwa w celebracji Mszy św. jest przyjęcie sakramentów, a szczególnie Komunii św.

To także wiąże się koniecznie z fizyczną obecnością wiernego w zgromadzeniu liturgicznym. Również i w tym zakresie wytworzyła się w Kościele praktyka duchowego przyjmowania Komunii św., która – choć nie zastąpi Komunii św. sakramentalnej – jest jednak zalecaną praktyką, mającą swoje teologiczne uzasadnienie w życiu chrześcijanina (Ecclesia de Eucharistia,34).Transmisja medialna może zatem skutecznie pomóc w duchowym łączeniu się ze wspólnotą Kościoła, zwłaszcza gdy ta zgromadzona jest na celebracji liturgicznej, a także ułatwić duchowe korzystanie z Komunii św. Jest to szczególnie ważne w przypadku ludzi chorych i niezdolnych do fizycznego uczestnictwa we Mszy św., co obecnie jest trudnym doświadczeniem naszych wspólnot parafialnych. Oczywiście media stawiają wszystkich odbiorców w sytuacji widza lub słuchacza. Należy jednak uczynić wszystko, aby uczestniczyć pobożnie w zjednoczeniu duchowym. Można zatem zachowywać się tak, jak to znamy z uczestnictwa we Mszy św. w kościele: odpowiadać na wezwania kapłana, wykonywać przypisane gesty, zachowywać odpowiednie postawy itd. Można oczywiście uczestniczyć podczas transmisji na siedząco. Jeśli ktoś pragnie jednak zachować postawy zgodne z uczestnikami liturgii, także może to uczynić. I choć realnie klęka się „przed telewizorem lub monitorem”, to w sensie duchowym klęka się wobec sprawowanego w innym miejscu misterium. Od zewnętrznych gestów ważniejsze jest jednak wewnętrzne nastawienie. Szczytem takiego uczestnictwa za pośrednictwem mediów jest Komunia duchowa, która jest dostępna wszystkim będącym w stanie łaski uświęcającej. Istotnym elementem owocnego skorzystania z transmisji jest wzbudzenie intencji, duchowe nastawienie, pragnienie Komunii poprzedzone wzbudzeniem doskonałego żalu za grzechy z miłości do Boga, z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Niech zatem w obecnie trudnym czasie dla Kościoła transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe stanowią cenną pomoc, by w ten sposób korzystać z obfitych owoców niedzielnej i świątecznej Mszy św.

 

NASZE TRANSMISJE INTERNETOWE W CZASIE WIELKIEGO TYGODNIA (oprócz Mszy św. transmitowanych codziennie do Wielkiej Środy):

WIELKI PONIEDZIAŁEK I WIELKI WTOREK

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od 8.00 do 16.00 (transmitowana Internetowo - prosimy o zachowanie zasady obecności w kościele maksymalnie 5 osób w odpowiedniej od siebie odległości).

 

WIELKA ŚRODA

Przypominamy, że w tym trudnym dla nas czasie nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej. Kościół  wskazuje  taki  sposób  uzyskania  przebaczenia  grzechów  ciężkich w  wyjątkowej  sytuacji  niemożności  wyspowiadania  się.  Jest  nim wzbudzenie  żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się. Patrz INSTRUKCJA O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘZKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ.

Przez nabożeństwa pokutne, które zwykle odprawiamy w tym czasie (niestety, obecnie tylko Internetowo), chcemy pomóc Wam pojednać się z Bogiem:

16.30 Nabożeństwo pokutne dla dzieci i młodzieży z rachunkiem sumienia.

20.00 Nabożeństwo pokutne  dla dorosłych z rachunkiem sumienia zakończone Apelem Jasnogórskim.

 

WIELKI CZWARTEK

Od WIELKIEGO CZWARTKU wieczorem rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE. Rano w tym dniu nie ma Mszy św.

O 16.30 zapraszamy dzieci, chorych i osoby starsze na Mszę św. recytowana.

O godz. 19.00 zapraszamy wszystkich na MSZĘ SWIĘTĄ WIECZERZY PAŃSKIEJ. Po tej Mszy św. zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Z praktyką śpiewu tej pieśni związany jest odpust zupełny. Choć nasze uczestnictwo poprzez transmisje nie jest pełne, to jednak zapewnia ono możliwość jednoczenia się z Kościołem i uczestniczenia w niektórych darach łaski Bożej (np. w praktyce odpustów, na podobnej zasadzie jak uczestniczy się w błogosławieństwie urbi et orbi).

 

WIELKI PIĄTEK

W WIELKI PIĄTEK Katolików od 14 lat do końca życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a od 18 do 60 roku życia powinniśmy zachować post (czyli trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). W tym jedynym dniu w roku nie ma Mszy św.

O 8.00 zapraszamy na CIEMNĄ JUTRZNIĘ.

O 10.00 odprawimy Drogę Krzyżową.

15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

O 19.00 zapraszamy na CEREMONIE LITURGII MĘKI PAŃSKIEJ (prosimy o przygotowanie krzyża w odpowiednim miejscu w domu – np. na przyozdobionym stole i obok zapalonymi świecami, aby móc w odpowiednim czasie adorować go i ucałować). Przypominamy, że można zyskać odpust zupełny: za pobożne uczestnictwo i zjednoczenie się (dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej czy internetowej) z adoracją krzyża celebrowaną w kościele lub z nabożeństwem drogi krzyżowej odprawianym przez papieża.

 

WIELKA SOBOTA

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego pobłogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Ksiądz Arcybiskup prosi: Zachęcam Was do wspólnej modlitwy przed bardziej uroczystym niż zwykle śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów, przygotowanych na stole do spożycia. Jeśli to możliwe, modlitwę błogosławieństwa niech poprowadzi ojciec jako głowa rodziny. Możecie skorzystać z obrzędu, udostępnionego już na internetowej stronie archidiecezji lub parafii (pobierz modlitwę błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego). W modlitwie przy wielkanocnym stole pamiętajcie wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając swoje własne życie. Pamiętajcie o ofiarach panującej pandemii, powierzajcie ich miłosierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem.

O 8.00 zapraszamy na CIEMNĄ JUTRZNIĘ.

15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 21.00 zapraszamy na MSZĘ ŚWIĘTĄ WIGILII PASCHALNEJ (prosimy o przygotowanie świec, aby w odpowiednim czasie zapalić je w swoim domu).

 

WIELKA NIEDZIELA - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msze św. będą o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.30.

15.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

O 18.30 zapraszamy na uroczyste NIESZPORY ŚWIĄTECZNE kończące obchody TRIDUUM PASCHALNEGO.

  • W przedsionku naszego kościoła wystawione są paschaliki na stół wielkanocny, które można zabrać. Paschalik, który zapłonie przy śniadaniu w Niedzielę zmartwychwstania staje się „Wielkanocnym Światłem Caritas w naszych domach". Świeca Caritas staje się w ten sposób symbolem naszej jedności i solidarności z potrzebującymi oraz znakiem miłosierdzia. Świeca, która zapłonie w naszych domach symbolizuje przejście ze śmierci do nowego życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25,40. 
  • Dziękujemy za wszelką pomoc i ofiary złożone w minionym tygodniu na remonty i inwestycje w naszym kościele. Szczególnie podziękowania tym, którzy (w tym trudnym dla nas czasie – również materialnie) wpłacili ofiary na nasze konto parafialne. Jednocześnie informujemy, że ofiary za intencje Mszy św. można wpłacać na nasze konto z odpowiednim dopiskiem (prosimy podać dzień i godz. odprawianej intencji).
  • Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne spraw kancelaryjnych. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy cały czas do dyspozycji naszych parafian. Wystarczy kontakt telefoniczny, lub  zadzwonić do drzwi.
  • Na ten trudny czas życzymy wszystkim wytrwałości i mimo wszystko pogody ducha. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w rodzinach, szczególnie o 20.30 modlitwy różańcowej (wzywają do niej dzwony o 20.15) oraz prosimy o zgłaszanie osób, które potrzebują pomocy.