niedziela, grudzień 05, 2021

SŁUŻBA LITURGICZNA DOROSŁYCHliturgia

Jest to grupa mężczyzn i kobiet, którzy pragną być blisko ołtarza i włączają się w liturgię przez czytanie Słowa Bożego, służbę ołtarza oraz rozdawanie Komunii św (jako szafarze nadzwyczajni Komunii św.). Każdy według swoich możliwości i chęci. Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o 18.15 (wg ogłoszeń). Serdecznie zapraszamy mężczyzn i kobiety, żyjących samotnie i w małżeństwach.

Opiekun: ks. Marek Zientek