niedziela, grudzień 05, 2021

DZIECI MARYI

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 16.00

Prowadząca: p. Iwona Remplewska

Opiekun: ks. Marek Zientek

W parafiach archidiecezji katowickiej, jak i w innych diecezjach polskich, istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego.
Także w parafii Podwyższenia Świętego Krzyża istnieje i działa grupa Dzieci Maryi. Do grupy tej mogą należeć chłopcy i dziewczęta zarówno ze szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i średniej. Grupa liczy około 20 dzieci. W czasie spotkań oprócz formacji, jest także czas na wspólną zabawę. Dzieci Maryi angażują się także w życie parafialne. Czynnie uczestniczą w nabożeństwach majowych i różańcowych, przygotowują nabożeństwa okolicznościowe. W czasie wakacji letnich uczestniczą w dziewięciodniowych rekolekcjach. Święto patronalne Dzieci Maryi jest obchodzone 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym też dniu otrzymują medaliki, które, są zewnętrznym znakiem przynależności do Matki Bożej.