niedziela, grudzień 05, 2021

SCHOLA DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWAschola1

 Gromadzi dzieci i młodzież, którzy chcą przez śpiew chwalić Boga i upiększać liturgię Mszy św.  

Spotkania są w czwartek o 17.00 w Domu Sióstr Salezjanek (obok kościoła).

Opiekun: Siostra Beata Szalaga