niedziela, grudzień 05, 2021

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWAmal3

Bóg przeznaczył sobie nawzajem mężczyznę i kobietę, żeby „nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem" (por. Mt 19, 6): w ten sposób powinni żyć miłością, być płodni i symbolizować samego Boga, który jest niczym innym jak obfitością miłości.

SAKRAMENT małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeń­ski, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków. Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. KAPŁAN lub DIAKON udziela BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. kiedy mężczyzna i kobieta chcą go zawrzeć dobrowolnie i bez żadnego lęku czy przymusu i kiedy nie ma przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego (już istniejące małżeństwo, przyrzecznie celibatu).

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków: 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie, 2. zgoda na związek wyłącznie z tą osobą na całe życie, 3. otwartość na dzieci. Sprawą najistotniejszą jest jednak świadomość chrze­ścijańskich małżonków: jesteśmy żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Gdyby podczas ceremonii ślubnej zabrakło któregoś z wymienionych elemen­tów, takie małżeństwo nie zostałoby ważnie zawarte.

Youcat

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście w godzinach urzędowania kancelarii sześć miesięcy przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  • metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
  • dowody osobiste;
  • zaświadczenie o uczestniczeniu w naukach przedmałżeńskich i w dniu skupienia dla narzeczonych (można donieść później);
  • zaświadczenie ze spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego (można donieść później);
  • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (z ostatniej klasy szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej) lub w wypadku nie uczestniczenia w katechezie zaświadczenie o ukończeniu katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • w przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka;
  • w przypadku ślubu konkordatowego - dokumenty do zawarcia ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego (można donieść później).

TERMINY DNI SKUPIENIA I NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH

W niektórych miejscach naszej archidiecezji są organizowane specjalne kursy przedmałżeńskie pt. "Przed nami małżeństwo", których ukończenie jest równoznaczne z uczestniczeniem w naukach przedmałżeńskich.

Takie kursy będą w naszej parafii w terminach: 20-21.11.2021r., 22-23.01.2022r., 19-20.03.2022r., 21-22.05.2022r., 26-27.11.2022r.   (patrz strona logowania-zapisy na kurs).

Na inne nauki przedmałżeńskie można zapisać się przez platformę internetową Duszpasterstwa Rodzin Arechidiecezji Katowickiej.

PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO

Przyjmuje w niej Powierniczka Rodzin, która zarazem jest psychologiem, w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od 17.00 do 19.00. Na spotkanie można zapisać się przez platformę internetową Duszpasterstwa Rodzin Arechidiecezji Katowickiej-zapisy.

KATECHUMENAT PRZEDMAŁŻEŃSKI

czyli katecheza dla tych, którzy nie ukończyli katechezy w szkole średniej lub ponadgimnazjalnej, a pragną zawrzeć sakramentalne małżeństwo.

w środy o godz. 20.00

I seria: 6, 13, 20, 27 października, 3, 10, 17, 24 listopada, 1 grudnia 2021r.

II seria: 2, 9, 16, 23, 30 marca, 6, 13, 20, 27 (x2) kwietnia 2022r.

w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Kusocińskiego 45

w salce katechetycznej (wejście od strony parkingu)