PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście w godzinach urzędowania kancelarii sześć miesięcy przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  • metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
  • dowody osobiste;
  • zaświadczenie o uczestniczeniu w naukach przedmałżeńskich i w dniu skupienia dla narzeczonych (można donieść później);
  • zaświadczenie ze spotkania z Powierniczką Rodzin (można donieść później);
  • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (z ostatniej klasy szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej) lub w wypadku nie uczestniczenia w katechezie zaświadczenie o ukończeniu katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • w przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka;
  • w przypadku ślubu konkordatowego - dokumenty do zawarcia ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego (można donieść później).

TERMINY DNI SKUPIENIA I NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH

W niektórych miejscach naszej archidiecezji są organizowane specjalne kursy przedmałżeńskie, których ukończenie jest równoznaczne z uczestniczeniem w naukach przedmałżeńskich. W Jastrzębiu-Zdroju takie kursy będą w naszej parafii w terminach: 23-24.11.2019r., 1-2.02.2020r., 28-29.03.2020r., 23-24.05.2020r., 21-22.11.2020r. (patrz. strona logowania-zapisy na kurs).

Można je odbyć również w innych parafiach, np. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu - Zdroju.

KATECHUMENAT PRZEDMAŁŻEŃSKI

(katecheza przeznaczona dla tych którzy nie ukończyli jej w szkole średniej lub ponadgimnazjalnej)

Parafia NSPJ, Jastrzębie – Zdrój

Dom Parafialny

Czwartki godz. 19.00

 

Część I

od 26 września 2019 r.(10 spotkań)

 

Cześć II

Wiosna 2020 (informacja po feriach)