PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Sakrament Chorych

Chorych, z posługą sakramentalną, kapłani odwiedzają w pierwszą sobotę miesiąca, a w nagłych przypadkach (w niebezpieczeństwie śmierci) w każdym innym czasie. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż oraz świece. Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

W każdą niedzielę chorzy i starsi parafianie mają możliwość przyjęcia Komunii Świętej w domu z rąk Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii lub w zakrystii.

Istnieje również możliwość  (po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem) sprawowania Mszy św. w domu chorego, szczególnie z okazji okrągłych rocznic urodzin itp.