PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Rys historyczny

Rys historyczny: Po otrzymaniu w 1982 zezwolenia na budowę nowego kościoła na Osiedlu VI w Jastrzębiu Zdroju wybudowano najpierw tymczasową kaplicę poświęconą 22 XI 1982. Wykopy pod nowy kciół rozpoczęto 22 VIII 1983. Budowę prowadził ks. Jan Joszko. Przy budowanym kościele 14 IX 1983 została  erygowana parafia p. w. Podwyższenia Świętego Krzyża, wydzielona z parafii Naw. Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Nowy kciół został pobłogosławiony 30 IV 1986 przez arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. Projektantami architektury byli inż. Zdzisław Skulski i inż. Andrzej Chanek. Konstruktorem inż. Robert Szota. Autorem projektu witraży jest artysta plastyk Wiktor Ostrzołek. Od 2006 roku rozpoczęły się prace nad projektem wystroju prezbiterium i całego kościoła. Autorami tego projektu są artysta profesor Adam Romaniuk i architekt inż. Adam Skrzypczyk. 30 IV 2016r. Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc poświęcił (konsekrował) nasz kościół.