PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Zasady Komunii chorym na celiaklie

Nota dotycząca udzielania Komunii św. chorym na celiakię

SEKRETARIAT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 WARSZAWA
SEP-6.2.10 Warszawa, dnia 8 września 2004 r.
NOTA
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 327. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2004 r. zdecydowało, że osoby chore na celiakię będą przyjmowały Komunię św. pod postacią wina. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie "Anamnesis" wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski
+ Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Komentarz do noty:
Powyższa decyzja została podjęta ze względu na problem wypieku hostii dla chorych na celiachię. Kongregacja Nauki Wiary pismem z dnia 19 czerwca 1995 r. przypomniała:
"Jeśli chodzi o pozwolenie na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu:
A. Może być ona udzielona przez Ordynariuszy kapłanom i świeckim chorym na celiachię, po wcześniejszym przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.
B. Warunki ważności materii:
1) specjalne hostie >quibus glutinum ablatum est< są materią nieważną;
2) są natomiast materią ważną, jeśli jest w nich obecna ilość glutenu wystarczająca do otrzymania wypieku chleba, nie zostały dodane materie obce, a postępowanie zastosowane do ich otrzymania w żadnym wypadku nie zmienia istoty chleba” ("Anamnesis" 10 [2004] nr 1 [36] s. 20).

Udzielanie Komunii św. pod postacią wina rozwiązuje problem jej przyjmowania przez chorych na celiakię. Wierni ci winni się zgłosić u celebransa przed Mszą św. w zakrystii. Przed Komunią niech podejdą do prezbiterium i tam po przyjęciu postaci eucharystycznych przez celebransa przyjmą Krew Pańską z kielicha.
+ Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski