PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W JASTRZĘBIU-ZDROJU na Szóstce

Zespół Charytatywny

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Spotkania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

Opiekun: ks. Proboszcz Marek Zientek

Najważniejszym chrześcijańskim nakazem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Szczególnym wyrazem tej miłości, jest miłosierdzie okazywane człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. To zadanie starają się realizować zespoły charytatywne działające przy parafiach.
Zespół charytatywny działający przy parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Jastrzębiu Zdroju liczy 15 osób. Panie z zespołu charytatywnego wspomagają finansowo rodziny naszej parafii znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Taką opieką jest objętych ponad 30 rodzin. Środki na ten cel zbierane są przez zespół charytatywny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Poza tym panie z zespołu charytatywnego co roku organizują przed Bożym Narodzeniem wigilię dla osób samotnych i starszych, organizują w parafii Dzień Chorych, a także w Tygodniu Miłosierdzia zbierają ubrania i żywność dla najbardziej potrzebujących. Powadzą również wydawanie żywności dla najuboższych w ramach Europejskiego Programu PEAD. Członkinie zespołu charytatywnego okazując chrześcijańskie miłosierdzie osobom biednym, starszym i chorym, służą Bogu i człowiekowi. Szczególnego znaczenia nabierają słowa Chrystusa: "Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).