piątek, czerwiec 09, 2023

LEGION MARYI

Spotkania: w poniedziałek o ok. 18.15
Opiekun: ks. Piotr Mrozek
Z historii:
Legion Maryi to prężny ruch Maryjny, który powstał w Irlandii w 1921 roku w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Grupa ludzi zgromadziła się wokół Franka Duffa, młodego urzędnika. Uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Następnie wszyscy zasiedli przy stole, na którym ktoś z nich, idąc za spontanicznym odruchem, umieścił między dwoma bukietami kwiatów figurę Maryi Pośredniczki Łask. Celem tego spotkania było wspólne zastanowienie się nad tym, w jaki sposób ludzie świeccy mogliby współpracować nad szerzeniem Królestwa Bożego. Tego wieczoru rodziła się idea apostolstwa świeckiego. Ruch ten, mający na celu służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi, szybko przekroczył granice Irlandii. Obecnie zrzesza ponad milion członków czynnych i kilka milionów członków pomocniczych w wielu krajach świata.
Kto:
Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.
Legion w Polsce:
Legion Maryi w roku 1996 obchodził jubileusz 75 - lecia powstania i działalności. Do Polski przywędrował w roku 1927, jednak wkrótce ze względu na prześladowania podzielił los wszystkich organizacji kościelnych w naszym kraju. Wznowił swą działalność na początku lat osiemdziesiątych na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Z chwilą przybycia do Polski z Irlandii Pani Klary Connoly rozpoczął się dla niego okres dynamicznego rozwoju. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.
Co robią członkowie Legionu: Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, werbowanie nowych członków. Członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi. Legion Maryi należy do tych ruchów, które są powołane do szerzenia i rozniecania wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności Maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania zbliża ludzi do Matki i Jej Syna - Drogi, Prawdy i Życia. Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.

Legion Maryi w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego:

Nasza grupa legionowa jest pod wezwaniem Matki Pokoju. Należy do Jastrzębskiej Kurii Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą przy parafii Miłosierdzia Bożego.
Naszym Kierownikiem duchowym jest ksiądz Piotr Mrozek.
Zebrania Legionu Maryi mają miejsce w salce pod kościołem, w poniedziałki po wieczornej mszy świętej (ok. o godz. 18. 00.)
Z ważniejszych prac legionowych: prowadzenie modlitw w Kaplicy Szpitalnej co środę o godz. 15.00; uczestniczenie w pielgrzymkach legionowych i innych, pomoc i odwiedzanie chorych, apostolat maryjny w Szpitalu Wojewódzkim; włączanie się w prace zlecone przez proboszcza i kierownika duchowego oraz stała modlitwa za wszystkich, którzy proszą i potrzebują wsparcia modlitewnego.

Więcej można się dowiedzieć na oficjalnej stronie Legionu Maryi.