piątek, czerwiec 09, 2023

ZESPÓŁ CARITAS (CHARYTATYWNY)caritas logo

Spotkania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00

Opiekun: ks. prob. Marek Zientek

Najważniejszym chrześcijańskim nakazem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Szczególnym wyrazem tej miłości, jest miłosierdzie okazywane człowiekowi znajdującemu się w potrzebie. To zadanie starają się realizować zespoły charytatywne działające przy parafiach.
Zespół charytatywny działający przy parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Jastrzębiu Zdroju liczy 15 osób. Panie z zespołu charytatywnego wspomagają finansowo rodziny naszej parafii znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Taką opieką jest objętych ponad 30 rodzin. Środki na ten cel zbierane są przez zespół charytatywny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Poza tym panie z zespołu charytatywnego co roku organizują przed Bożym Narodzeniem wigilię dla osób samotnych i starszych, organizują w parafii Dzień Chorych.Członkinie zespołu charytatywnego okazując chrześcijańskie miłosierdzie osobom biednym, starszym i chorym, służą Bogu i człowiekowi. Szczególnego znaczenia nabierają słowa Chrystusa: "Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).