poniedziałek, maj 20, 2024

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIEnowy 4

W czasach, kiedy instytucja małżeństwa przeżywa kryzys, kiedy polityka prorodzinna praktycznie nie istnieje a prasa, radio, telewizja bombardują nas informacjami o rosnącej liczbie rozwodów, w naszej Archidiecezji zrodziła się myśl, aby stworzyć projekt, który zmieni ten stan rzeczy.  Projekt, który na nowo, we właściwym świetle przedstawi małżeństwo. Pozwoli młodym ludziom jak najlepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa. Pokaże im, że małżeństwo jest wpisane w Boży plan dla człowieka. Przedstawi, że ten Plan jest najlepszym sposobem, jaki Bóg przygotował dla człowieka.

Zadanie to powierzono księdzu Jarosławowi Ogrodniczakowi z Duszpasterstwa Rodzin. Tak powstał projekt „Przed nami małżeństwo” a z nim sieć ośmiu ośrodków  rozmieszczonych  w różnych miastach Archidiecezji Katowickiej. Jeden z ośrodków powstał  w naszym mieście przy parafii NSPJ w Zdroju. Parafia wraz z ośrodkiem znajduje się w urokliwej dzielnicy Jastrzębia Zdroju, przylegającej do parku zdrojowego, który jest ulubionym miejscem spacerowym mieszkańców miasta. Klimat byłego uzdrowiska oraz bliskość parku sprawiają, że miejsce to doskonale nadaje się na rekolekcje dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Przytulne miejsce oraz sąsiedztwo parku pozwala skupić swoją  uwagę na przekazywanej tematyce,  dając możliwość przemyślenia i przedyskutowanie między sobą  poznawanych treści  w trakcie romantycznych spacerów.

Nowatorski program kursu jest realizowany w ciągu dwóch dni na kilkugodzinnych spotkaniach, prowadzonych przez grupę nauczycieli różnych specjalności. Ich siłą i atutem jest to, że sami żyją w małżeństwie i jako małżonkowie stają przed narzeczonymi, aby posiadaną wiedzę dodatkowo poprzeć swoim doświadczeniem.

W ramach kursu narzeczeni uczestniczą zarówno w wykładach jak i w ćwiczeniach. Zajęcia oparte są na metodzie konferencyjno-warsztatowej. Przygotowane zostały również metody przeżyciowe, o których nie piszemy oczywiście, aby ich nie "spalić". Narzeczeni pracują w parach, wykonując ćwiczenia, rozwiązując zadania i rozmawiają. Sprzyja temu odpowiedni klimat – stoliki nakryte obrusami, świece, muzyka w tle. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej się poznać i stworzyć dogodne warunki do rozmowy na tematy ważne i trudne niejednokrotnie. Przewidziany jest również czas na wspólną modlitwę. Na zakończenie kursu zapraszamy na Eucharystię ze specjalną homilią dla narzeczonych i ich rodziców.

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę www.przednamimalzenstwo.pl, wybrać ośrodek  a następnie zarejestrować się,  podając niezbędne dane. Kursy odbyły się już w Koniakowie, Piekarach Śl.,Chorzowie, Jastrzębiu Zdroju itd. i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie – naprawdę warto. Kurs w ramach projektu „Przed nami małżeństwo” daje rzetelną wiedzę i cenne wskazówki. Wskazuje właściwy  kierunek. Jednak szczęście w małżeństwie zależy przede wszystkim od samych małżonków, od ich nastawienia i chęci do pracy nad sobą. W dużej mierze zależy również od tego, czy narzeczeni zaproszą do swojego małżeństwa Boga, czy zaproszą Stwórcę do każdej sfery swojego życia.

My szczerze zachęcamy - Anna i Waldemar Kolwicz. przedma

przed nami maestwo14 – 15 czerwca 2013r. poraz pierwszy w naszej parafii odbył się kurs w ramach nowego projektu opracowanego i przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej – Przed Nami Małżeństwo. Kurs ma pokazać życie małżeńskie takie, jakie jest naprawdę. Ma pokazać młodym ludziom wartości na których można zbudować szczęśliwe, kochające się małżeństwo. Zadaniem nauczycieli jest wskazanie fundamentów na których warto budować.

Przez dwa weekendowe dni czerwca czternaście par narzeczeńskich zdobywało wiedzę
w tematyce małżeńskiej i rodzinnej a oparte na metodzie konferencyjno-warsztatowej zajęcia miały w tym im pomóc. Narzeczeni pracują w parach, wykonują ćwiczenia, rozwiązują zadania i rozmawiają ze sobą. Sprzyja temu odpowiedni klimat – stoliki nakryte białymi obrusami, świece, muzyka w tle. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej się poznać i stworzyć dogodne warunki do rozmowy na tematy ważne i trudne niejednokrotnie. Był również przewidziany czas na wspólną modlitwę oraz Eucharystię ze specjalną homilią dla narzeczonych i ich rodziców.

Wszystkie niezbędne informacje, lista nauczycieli oraz system umożlwiający zapisy on-line znajdują się na stronie internetowej projektu: www.przednamimalzenstwo.pl

Facebook: www.facebook.pl/przednamimalzenstwo

Film promocyjny: Przed nami małżeństwo

Anna i Waldemar Kolwicz – małżeństwo odpowiedzialne za ośrodek w Jastrzębiu-Zdroju.

Inny rodzaj i terminów nauk przedmałżeńskich na naszej stronie w zakładce: Sakrament Małżeństwa.