piątek, czerwiec 09, 2023

MATERIAŁY POMOCNICZE W UKSZTAŁTOWANIU MUZYKI LITURGICZNEJ W CELEBRACJI SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

WSTĘP
O co i dlaczego warto, a nawet trzeba, zadbać? Gdy narzeczeni planują uroczystość ślubną, chcą oczywiście, by wszystko było piękne i profesjonalne. Muzyka podczas liturgii pełni ważną, a zarazem dyskretną rolę – z jednej strony współtworzy święte obrzędy, z drugiej wpływa na odczucia uczestników, by stawali się zdolni do uwielbienia samego Boga. Tak, jak miłość podporządkowana wyłącznie emocjom nie „spełni” człowieka, tak samo liturgia podporządkowana efektom i zachciankom nie będzie prawdziwym uczczeniem Boga i owocnym czerpaniem z Jego źródła. Dlatego właśnie tak ważne jest zachowanie wierności prawu i duchowi liturgii, gdyż gwarantuje to, że człowiek nie pominie Boga oraz nie potraktuje Go źle w tak ważnej i decydującej chwili swojego życia. Jeśli nie dziwi nas etykieta na spotkaniach z ważnymi osobistościami, to tym więcej nie powinna dziwić dbałość o przygotowanie spotkania z samym Bogiem.
Kto może pomóc w praktyce? Archidiecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej istnieje i pracuje właśnie po to, ażeby pomagać w praktyce – zarówno kapłanom, jak i organistom oraz innym muzykom (w tej sytuacji także solistom), jak również wiernym (tu przede wszystkim narzeczonym). Ta broszura została opracowana jako odpowiedź na wątpliwości, a nawet spory. Jest również rozwinięciem myśli, zawartej w pkt 30g najnowszej Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, z 14 X 2017, gdzie czytamy o stosowności, adekwatności i właściwych proporcjach między śpiewem a utworami solowymi.
Profesjonalni muzycy są bardzo potrzebni
Jest sprawą bezdyskusyjną, że przede wszystkim sami muzycy – zarówno organiści jak też soliści, którzy przychodzą na liturgię powinni znać przepisy muzyki liturgicznej. O tym, że nie każda forma sztuki nadaje się do wnętrza kościoła, pisał Joseph kardynał Ratzinger - papież Benedykt XVI („Nowa pieśń dla Pana”: „Przeciw estetyzmowi jako celowi samemu w sobie”, Kraków 1999, s. 168-169). Profesjonalizm to nie tylko
umiejętności, ale i poszanowanie granic – stosowność. Od dobrego organisty i solisty zupełnie naturalnie oczekuje się propozycji wartościowego repertuaru, a także umiejętności ułożenia go w liturgii tak, by nie naruszyć adekwatności treści i sensu obrzędów.
„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” Warto przeczytać ten fragment z Ewangelii św. Mateusza Mt 22,1-14 (tym bardziej przed ślubem). Niestety coraz częściej spotyka się oferty będące „nieodpowiednim strojem”. Piosenki rozrywkowe, wykonywane także przy akompaniamencie, którego styl i brzmienie jest typowe dla muzyki popowej (np. tzw. „electric piano” lub też gitara podłączona do tzw. „piecyka”, a niekiedy nawet perkusja itp.) często reklamowane są jako „profesjonalna oprawa muzyczna uroczystości ślubnej” np. na „you tube”. Zabiegiem jaki – według deklaracji twórców – ma na celu dostosowanie piosenki lub utworu do liturgii jest tzw. kontrafaktura, czyli zamiana (lub częściowa korekta) tekstu świeckiego na „upobożniony”. Jednym z najsłynniejszych przykładów wydaje się być tutaj piosenka „Alleluja” L. Cohena - z filmu pt. „Shreck”. Jednak każdy profesjonalista zdaje sobie sprawę, że takie ingerencje naruszają spójność kompozycji, służąc często niestety interesom wykonawców lub zamawiających. To, że liturgia nie jest handlem, a budynek kościoła sceną, też jasno i logicznie wyjaśnia kardynał Ratzinger („Nowa pieśń dla Pana”: „Przeciw pragmatyzmowi
duszpasterskiemu jako celowi samemu w sobie”, tamże, s. 170-173).
Komu ufać i kto ma prawo decydować? W tym miejscu trzeba też przypomnieć, że właściwą kolejnością uzgodnień muzycznych na ślub jest najpierw rozmowa z kapłanem i organistą, a dopiero później zawieranie umów z różnymi solistami. Nierzadko bowiem dochodzi do swoistego szantażu i stawiania Kościoła przed faktem dokonanym np. że solista już zarezerwował termin i w razie odwołania będzie „stratny”, i że wpłacono już zaliczkę.
Pożyteczne wzory
Jako przykład opracowane zostały trzy propozycje ukształtowania muzyki liturgicznej o różnej skali trudności. Listę można oczywiście poszerzać o utwory innych kompozytorów. Jednak powinny one mieć podobną stylistykę do zamieszczonych w niniejszej broszurce i koniecznie odznaczać się duchem
nabożności. Np. tekst liturgiczny Ave verum opracował nie tylko W. A. Mozart – dla urozmaicenia warto sięgnąć także po kompozycję Ch. Gounoda czy E. Elgara. Repertuar utworów solowych w ramach Mszy ślubnej powinien być dobrany rozsądnie, by nie wykluczyć wspólnego śpiewu zgromadzenia. W
niektórych przypadkach słuchanie będzie również formą uczestnictwa, (por. Instrukcja KEP o muzyce kościelnej, n. 10j).
Warto przytoczyć jeszcze stanowczą dyrektywę biskupów polskich, że w ramach celebracji liturgii sakramentu małżeństwa „należy pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodnego z kultem[…] Dobór repertuaru wokalnego i instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych czynności. Nie wolno też odtwarzać muzyki za pomocą urządzeń elektronicznych”, (por. Instrukcja KEP o muzyce kościelnej, n. 30g).
2. PRZYKŁADY
I. Poziom łatwy:
Utwór na wejście pary: Ks. Antoni Chlondowski – Preludium G-dur (marszowe)
W: Pod Twą obronę Ojcze na niebie (ŚAK 613)
Hymn do Ducha Świętego: Przybądź Duchu Stworzycielu (ŚAK 195)
Podpisanie dokumentów: Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe Liebster Jesu wir sind hier BWV
731 lub Johann Sebastian Bach – Aria na strunie g BWV 1068
Pd: César Franck – Offertoire C-dur ze zbioru L`Organiste vol. 1
K: Jezu drogi, Tyś miłością (ŚAK 229), Wolfgang Amadeusz Mozart – Ave verum
U: Antonio Vivaldi – Domine Deus
Z: Najświętsze Serce Boże (ŚAK 319)
Wyjście pary: Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur (małe) BWV 557
II. Poziom średni:
Utwór na wejście pary: Johann Sebastian Bach – Preludium B-dur (małe) BWV 560
W: Gdzie miłość wzajemna i dobroć (ŚAK 587)
Hymn do Ducha Świętego: O, Stworzycielu Duchu, przyjdź (ŚAK 191)
Podpisanie dokumentów: Johann Sebastian Bach – II cz. Koncertu Skrzypcowego a-moll lub Moritz Brosig
– Preludium C-dur op. 52/1
Pd: Jeden chleb (ŚAK 228)
K: César Franck – Panis angelicus z Messe à trois voix op. 12
U: Hans Leo Hassler – Cantate Domino
Z: John Rutter – The Lord bless you and keep you lub César Franck – Sortie en Ré majeur
Wyjście pary: Georg Friedrich Händel – Marsz D-dur na trąbkę i organy HWV 416 lub Johann Sebastian
Bach – Jesus bleibet meine Freude – chorał z Kantaty 147
III. Poziom trudny:
Utwór na wejście pary: Johann Sebastian Bach – Preludium Es-dur BWV 552
W: Ludu kapłański (ŚAK 598)
Hymn do Ducha Świętego: Veni Creator Spiritus (ŚAK 192)
Podpisanie dokumentów: Ubi caritas et amor (śpiew gregoriański)
Pd: Przykazanie nowe daję wam (ŚAK 617.1 lub 617.2)
K: Adoro te devote (śpiew gregoriański) lub Karl Jenkins – Ave verum
U: Max Reger – Lobe den Herren, den mächtigen König op. 67
Z: Błogosław Panie nas (ŚAK 571)
Wyjście pary: Feliks Mendelssohn-Bartholdy – IV część z I Sonaty organowej f-moll op. 65
3. LISTY UTWORÓW
KOMENTARZ DO LITERATURY
1. Listy utworów nie należy traktować jako zamkniętej, gdyż nie sposób wymienić tutaj wszystkie kompozycje. Została ona tak pomyślana, aby zaproponować maksymalnie najszerszą tematykę. Jedynie kompetentna osoba (np. duchowny odpowiedzialny za liturgię w parafii oraz wykształcony organista) mogą poddać ocenie i dopuścić do liturgii repertuar nie znajdujący się w niniejszym spisie. W przypadku wątpliwości zawsze można zwrócić się z prośbą o jej rozstrzygnięcie do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej.
2. Umieszczone na liście utwory o tytule „Ave Maria” mogą być wykorzystane jedynie przed liturgią i po liturgii. Z jednej strony mogą pełnić rolę wprowadzenia i wyciszenia przed liturgią, a z drugiej można je wykorzystać, gdy młoda para podchodzi po Mszy św. pod obraz Matki Bożej, by się pomodlić (jeśli taki zwyczaj istnieje w parafii). Wykorzystanie tych utworów podczas liturgii nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż tematycznie nie nawiązują do żadnej z części mszy obrzędowej.
3. Wiele utworów na głos można realizować z powodzeniem w wersji instrumentalnej np. z użyciem fletu, oboju, skrzypiec bądź w wersji na organy solo, byleby uwzględniały kontekst i tematykę a ich charakter odzwierciedlał ducha sakralnego. Podobnie odpowiednio dobraną pieśń może wykonać solistka.
Śpiew gregoriański:
Godny polecenia jest łaciński śpiewnik mszalny Gaudeamus ks. W. Kądzieli, wydany przez Michalineum w Warszawie (wydanie pierwsze w roku 2005 oraz kolejne). Przy śpiewach, które znajdują się także w ŚAK (Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000) podano ich numery, warto jednak sięgać do Gaudeamus ze względu na notację neumatyczną i tłumaczenia (zaleca się przygotować je dla wiernych, ażeby mogli świadomie uczestniczyć). Śpiewem idealnie nawiązującym tematycznie do liturgii sakramentu małżeństwa jest Ubi caritas; jest on również o tyle przystępny w praktyce, że wystarczy gdy lud śpiewa tylko krótką antyfonę, natomiast kantor lub schola poszczególne zwrotki. Warto wykorzystać części stałych, tzw. ordinarium; najbardziej rozpoznawalne są Missa de Angelis (ŚAK 710) i Missa simplex (ŚAK 711), w Gaudeamus znajduje się szerszy wybór. Można sięgnąć po łacińską wersję Modlitwy Pańskiej: Pater noster (ŚAK 718.3) jak również gregoriańską melodię hymnu do Ducha Świętego: Veni Creator (po łacinie: ŚAK 192, po polsku: ŚAK 191).
Znanym śpiewem eucharystycznym jest z kolei: Adoro te devote (polski przekład: ŚAK 292). Warto także przytoczyć tutaj dwa inne teksty, które znamy z opracowań słynnych kompozytorów: Ave verum i Panis angelicus – w wersji oryginalnej, gregoriańskiej, brzmią one niezwykle, unikatowo. Jako coś zupełnie wyjątkowego jest jeszcze np. O sacrum convivium, albo Laudetur usque Christus (krótka antyfona eucharystyczna, która może np. rozpocząć Komunię świętą – zanim będzie utwór).
Oczywiście nie wolno pominąć bogactwa antyfon maryjnych: Salve Regina (po łacinie: ŚAK 453, po polsku: ŚAK 452) oraz analogiczne teksty na poszczególne okresy liturgiczne: np. Regina caeli (ŚAK 173) w okresie wielkanocnym, zaś Alma Redemptoris Mater w okresie Narodzenia Pańskiego. Jednakże bardziej adekwatna wydaje się tu modlitwa “Pod Twoją obronę”: Sub tuum praesidium (wszyscy znają jej treść, a z kolei ów charakter zawierzenia doskonale wpisuje się w okoliczność). Wdzięczną propozycją może także być tekst “Cała piękna jesteś Maryjo” – Tota pulchra es Maria (w tym tekście poza radosną pochwałą Matki Bożej, na końcu jest prośba o wstawiennictwo), a także Salve Mater misericordiae (gdzie już początkowe określenia
mówią o nadziei, łasce i radości). Koniecznie warto też wspomnieć o najbardziej znanej modlitwie maryjnej – po prostu „Ave Maria”, która – podobnie jak dwa wspomniane wyżej teksty eucharystyczne – po gregoriańsku brzmi wyjątkowo. Jeśli np. ślub przypadnie w jakieś wspomnienie czy święto maryjne, można zaproponować śpiew Magnificat jako uwielbienie po Komunii świętej. Należy jeszcze wspomnieć o ważnej kompozycji Ave maris stella i nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć jej też na ślubie.
Ciekawe analogie do tekstów związanych z liturgią ślubną przedstawia śpiew o Sercu Pana Jezusa Cor Jesu, caritatis victima (np. wers “Większej miłości nikt nie ma, gdy duszę swoją składa ktoś za przyjaciół swoich”) Wydaje się stosowne polecenie także tego śpiewu, zwłaszcza w czerwcu. Podobnie śpiew przed
Ewangelią Qui servat verbum Christi (tzn. “Kto zachowuje słowo Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała”) zdaje się być zbieżny z propozycjami z “Obrzędów sakramentu małżeństwa”. Kolejną interesującą analogią jest antyfona Cantate Domino przeplatana z psalmem 150 – warto porównać ją ze śpiewem na uwielbienie ŚAK 312, jak i opracowaniami słynnych kompozytorów.
Jakkolwiek powyższe zestawienie propozycji jest dość obszerne (choć stanowi zaledwie skrawek czegoś co można nazwać wielkim bogactwem Kościoła, tzn. repertuaru chorału gregoriańskiego). Skoro śpiew gregoriański nigdy nie przestał być uznawany w dokumentach Kościoła za rdzenny i najważniejszy
gatunek muzyki w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, to wskazana jest także refleksja na temat przyczyn częstego ignorowania i pomijania go w praktyce, zaś proponowania zupełnie innego, często niestosownego repertuaru w liturgii. Otóż właśnie brzmienie gregoriańskie jest jej pięknym wyróżnikiem, należy zatem dbać o poszczególne jej elementy: dobrze przygotowaną scholę i kantora, organistę, który umie akompaniować po gregoriańsku, itd.
Polskie śpiewy liturgiczne:
Kluczowe wątki i aspekty: miłość, rodzina, wspólnota, zjednoczenie, ofiarność, czystość, radość, wdzięczność, zaufanie, zawierzenie, oddanie się, by Bóg królował, uczył, prowadził i chronił, błogosławieństwo, łaski warto zawsze przeczytać uważnie cały tekst pieśni – to wyjaśnia wątpliwości oraz inspiruje.
Na rozpoczęcie:
Chwalcie Pana wszyscy (ŚAK 581)
Ludu kapłański (ŚAK 598)
Ojcze z niebios, Boże, Panie (ŚAK 607)
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie (ŚAK 613)
Pójdźmy do Pana (ŚAK 615)
Radością naszą jesteś Ty (ŚAK 619)
Na rozpoczęcie lub Przygotowanie darów:
Boże mocny, Boże cudów (ŚAK 573)
Boże, w dobroci (ŚAK 575)
Bóg jest miłością (ŚAK 576)
Chrystus, Chrystus to nadzieja (ŚAK 580)
Emmanuelu, Książę pokoju (ŚAK 586)
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (ŚAK 587)
Miłujcie się wzajemnie (ŚAK 600)
Przykazanie nowe daję wam (ŚAK 617)
Składajmy Bogu ofiarę (ŚAK 620)
Na przygotowanie darów lub Komunię:
By wywyższyć swe stworzenia (ŚAK 211) dar z życia i miłości oraz odpowiedź radością i wdzięcznością
Cóż Ci, Jezu, damy (ŚAK 217)
Dałeś nam Chleb z nieba (ŚAK 219)
Jeden chleb (ŚAK 228) “Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”
O Panie, Ty nam dajesz (ŚAK 247) “Przez dar Twojego Chleba”
Przygotuję Ci serce (ŚAK 271) “przygotuję Ci serce ofiarne”, “przyozdobię Ci serce miłością”
Na Komunię:
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa (ŚAK 207) szczególnie w maju, sierpniu, październiku
Błogosławieni, którzy zostali wezwani (ŚAK 208)
Chwalmy niewysłowiony (ŚAK 214)
Cuda nad cuda (ŚAK 218)
Gdzie w uroczystej cichości (ŚAK 221) szczególnie w czerwcu uniwersalna (i na Komunię i na adorację)
Jezu drogi, Tyś miłością (ŚAK 229)
Jezusa ukrytego (ŚAK 233)
Jezusowi cześć i chwała za miłości cud (ŚAK 234) szczególnie w okresie wielkanocnym
Już gościsz, Jezu (ŚAK 235)
Kiedy razem się schodzimy (ŚAK 236)
Miłość Boża cię przyzywa (ŚAK 239) uniwersalna (i na Komunię i na adorację)
O, święta Uczto (ŚAK 250)
Ojciec nam powierzył Słowo (ŚAK 253)
Oto święte Ciało Pana (ŚAK 254)
Pan wieczernik przygotował (ŚAK 256)
Panie, dobry jak chleb (ŚAK 258)
Panie, pragnienia ludzkich serc (ŚAK 259)
Pomiędzy lud swój (ŚAK 264)
Wieczną miłość dał nam Jezus (ŚAK 284)
Witaj Jezu w tej świętości (ŚAK 287) poza 3 zwrotką
Na Komunię lub Uwielbienie:
Chrystus Pan karmi nas (ŚAK 212) szczególnie w maju, sierpniu, październiku Uwaga: zalecana 4 zwrotka!
Na Komunię lub Zakończenie:
Jezu, zostań w nas (ŚAK 232) ze względu na charakter muzyki oraz treść incipitu pieśń lepsza na zakończenie
liturgii
Na uwielbienie:
Chlebem życia posileni (ŚAK 296)
Czego chcesz od nas, Panie (ŚAK 297)
Dziękczynne pieśni śpiewajmy (ŚAK 298)
Dzięki, o Boże Ojcze (ŚAK 299) głównym aspektem konstrukcyjnym całego tekstu tej pieśni jest właśnie miłość!
Dzięki, o Panie (ŚAK 300)
Dziękujmy Mu za miłość (ŚAK 302)
O, Boże, dzięki Ci składamy (ŚAK 304)
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (ŚAK 308) szczególnie w okresie wielkanocnym
Święty, święty (ŚAK 310)
Wszystko, co żyje (ŚAK 312)
Na zakończenie:
Błogosław Panie nas (ŚAK 571) szczególnie w okresie wielkanocnym
Najświętsze Serce Boże (ŚAK 319) szczególnie w czerwcu
Niechaj z nami będzie Pan (ŚAK 602) szczególnie w okresie wielkanocnym
Ty, wszechmocny Panie (ŚAK 625)
W dobroci swej powiedział Pan (ŚAK 627)
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć (ŚAK 635)
UWAGA: Szczególnie dużo nawiązań do tematu dojrzałej miłości mają pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa, warto je wykorzystywać zwłaszcza w czerwcu, zaś pieśni maryjne, można wykonywać po błogosławieństwie końcowym, jako formę modlitwy zawierzenia Matce Bożej.
Literatura instrumentalna:
Johann Sebastian Bach – Aria na strunie g BWV 1068
Johann Sebastian Bach – II cz. Koncertu Skrzypcowego a-moll BWV 1041
Marc-Antoine Charpentier – Prelude dal “Te Deum”
Arcangelo Corelli – Adagio
Georg Friedrich Händel – Marsz F-dur na 2 trąbki i organy HWV 346
Georg Friedrich Händel – Marsz D-dur na trąbkę i organy HWV 416
Georg Friedrich Händel – Marsz D-dur na trąbkę i organy HWV 417
Georg Friedrich Händel – 6 marszów HWV 419
Johann Pachelbel – Kanon in D
Literatura wokalno-instrumentalna
W trakcie mszy świętej:
Anton Bruckner – Te Deum
Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude – chorał z Kantaty 147
César Franck – Panis angelicus z Messe à trois voix Opus 12
Karl Jenkins – Ave verum
Wolfgang Amadeusz Mozart – Ave verum
Wolfgang Amadeusz Mozart – Agnus Dei z Mszy Koronacyjnej
Antonio Vivaldi – Domine Deus
Poza mszą świętą:
Johann Sebastian Bach – Charles Gounod – Ave Maria
Pietro Mascagni – Ave Maria
Harrison Milard – Ave Maria
Franciszek Schubert – Ave Maria
Literatura chóralna:
W trakcie mszy świętej:
Jacques Berthier – Ubi Caritas
Henryk Jan Botor – Deus Caritas est
Henryk Jan Botor – Misericordias Domini
Anton Bruckner – Christus factus est
Anton Bruckner – Locus iste
Michael Corboz – Laudate Dominum
Maurice Duruflé – Ubi Caritas
Edward Elgar – Ave verum
César Franck – Domine non secundum
André Gauzes – Mądrość stół zastawiła obficie
Ola Gjeilo – Ubi Caritas
Mikołaj Gomółka – Nieście chwałę, mocarze
Charles Gounod – O Salutaris Hostia
Hans Leo Hassler – Cantate Domino
Franciszek Lessel – Boże, którego dobroć
Ferenc Liszt – O salutaris Hostia
Juliusz Łukaszewski – Jubilate Deo
Tadeusz Maklakiewicz – Offertorium
Giuseppe Ottavio Pitoni – Cantate Domino
Giacomo Rossini – O Salutaris z Małej Mszy Uroczystej
John Rutter – The Lord bless you and keep you
Józef Świder – Alleluja
Józef Świder – Cantate Domino
Józef Świder – Kto szuka Cię
Wacław z Szamotuł – Błogosławiony człowiek
Poza mszą świętą:
Jacob Arcadelt – Ave Maria – Ave Maria
Franz Biebl – Ave Maria
Anton Bruckner – Ave Maria
Edward Elgar – Ave Maria
Josquin dés Prés – Ave Maria
Literatura organowa:
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga D-dur BWV 532
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 541
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur (małe) BWV 557
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga B-dur (małe) BWV 560
Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 568
Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe Liebster Jesu BWV 731
Moritz Brosig – Preludium G-dur op. 3/2
Moritz Brosig – Preludium C-dur op. 52/1
Dietrich Buxtehude – Preludium in C BuxWV 136
Dietrich Buxtehude – Preludium in E BuxWV 141
Dietrich Buxtehude – Preludium in F Bux WV 144
Dietrich Buxtehude – Preludium in F Bux WV 145
Dietrich Buxtehude – Preludium in G BuxWV 147
Paul Claußnitzer – Preludium chorałowe Lobet den Herren, alle die ihn ehren op. 29
Antoni Chlondowski – Preludium G-dur (marsz)
Louis Couperin – Pange lingua OL 36a
Jean François Dandrieu – Dialogue D-dur ze zbioru Premier livre de Pièces d`Orgue
Marcel Dupré - Lobt Gott, ihr Christen alle gleich op. 28
Marcel Dupré – Rejoice greatly, o my soul op. 59
Maurice Duruflé – Choral varié Veni creator op. 4
César Franck – Offertoire C-dur ze zbioru L`Organiste vol. 1
César Franck – Sortie en Fa ze zbioru L`Organiste vol. 1
César Franck – Sortie en Ré majeur
David German – Festive Trumpet Tune
Aleksandre Guilmant – Nuptial Postlude op. 20
David N. Johnson – Trumpet tune in D
Feliks Mendelssohn-Bartholdy – IV część z I Sonaty organowej f-moll op. 65
Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Allegro Maestoso e vivace z II Sonaty organowej c-moll op. 65
Henry Purcell – Trumpet tune
Max Reger – Lobe den Herren, den mächtigen König op. 67
Max Reger – Lobe den Herren, den mächtigen König op. 135a
Gordon Young – Prelude in classic style
Gordon Young – Trumpet tune
Zbiory utworów organowych do wykorzystania podczas liturgii:
Moritz Brosig – Preludia op. 12, op. 46, op. 47, op. 52, op. 60, op. 61
Antoni Chlondowski – 225 łatwych preludiów
Théodore Dubois – 7 utworów na organy
Théodore Dubois – 10 utworów na organy
Théodore Dubois – 12 utworów na organy
César Franck – L`Organiste
Krzysztof Grzeszczak – Preludia chorałowe na organy tomy I-IV (w zależności od okresu liturgicznego)
Tomasz Kalisz – Improwizacje na organy na tematy pieśni kościelnych
Władysław Żeleński – 25 preludiów na organy op. 38