piątek, czerwiec 09, 2023

SAKRAMENT BIERZMOWANIAduch2

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Podczas BIERZMOWANIA na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem" Chrystusa. Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe". A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko - i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie - na dobre i na złe".

Youcat

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Stałe przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ramach ósmej klasy szkoły podstawowej  - katechezy szkolnej i spotkań w parafii, celebracji Eucharystii, Sakramentu Pokuty. We wrześniu należy zgłosić się do duszpasterza w celu rozpoczęcia przygotowania.

Osoby starsze, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania powinny zgłosić się do kancelarii. Sakramentu Bierzmowania osobom dorosłym udziela Ksiądz Biskup w archikatedrze zasadniczo w wyznaczone czwartki: lutego, kwietnia, czerwca, września, listopada.

W mocy pozostaje ustalona praktyka:

  • pragnący przyjąć Sakrament Bierzmowania zgłaszają się u duszpasterza we własnej parafii;
  • przygotowanie katechetyczne i Spowiedź św. odbywa się w parafii macierzystej kandydata;
  • parafia prowadząca przygotowanie zgłasza kandydata do Bierzmowania w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej na 10 dni przed terminem.

W dniu Bierzmowania w katedrze odbywa się:

  • WPROWADZENIE LITURGICZNE o godz. 17.15
  • MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU o godz. 18.00

 

WIĘCEJ O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA - link