piątek, czerwiec 09, 2023

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGOchrzest2

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem. Chrzest jest zasadniczym SAKRAMENTEM i bramą otwie­rającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i po­zwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak". Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

Przez chrzest stajemy się członkami Ciała Chrystusa, siostrami i braćmi naszego Odkupiciela i dziećmi Boży­mi. Stajemy się wolni od grzechu, zostajemy wyrwani ze śmierci i odtąd jesteśmy przeznaczeni do życia w radości odkupionych. Być ochrzczonym oznacza: historia mojego osobistego życia zanurza się w nurcie miłości Bożej. „Nasze życie- powie papież Benedykt XVI - należy już do Chrystusa, a nie do nas samych (...) w Jego towarzystwie, wręcz ogarnięci Jego miłością, jesteśmy wolni od lęku. On obejmuje nas i dźwiga tam, gdzie idziemy - On, który sam jest życiem".

Youcat

KIEDY UDZIELAMY CHRZTU ŚWIĘTEGO?

Udzielany jest w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.30, a w okresie wakacji w czasie Mszy św. o godz. 11.00.

Nauki chrzcielne dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych odbywają się w sobotę poprzedzającą niedzielę, w którą jest udzielany chrzest św., o ok. godz. 18.20.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania najpóźniej tydzień przed uroczystością.

W kancelarii parafialnej przedstawiamy następujące dokumenty:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
  • nazwiska i imiona chrzestnych z danymi osobowymi,
  • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (można donieść później).

Przypominamy, że rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący i osoby innego wyznania,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
  • prowadzący gorszący tryb życia,
  • rodzice przyjmującego chrzest.

WIĘCEJ O CHRZCIE ŚWIĘTYM -link