piątek, czerwiec 09, 2023

EUCHARYSTIAtaber2

Święta EUCHARYSTIA jest SAKRAMENTEM, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie, swoje Ciało i swoją Krew, żebyśmy z miłości ofiarowali Mu siebie i żebyśmy zjednoczyli się z Nim w KOMUNII ŚWIĘTEJ. W ten sposób staniemy się jednym Ciałem Chrystusa, Kościołem.

EUCHARYSTIA jest po chrzcie i BIERZMOWANIU trzecim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskie­go w Kościele katolickim. Eucharystia jest mistycznym centrum wszystkich tych sakramentów, ponieważ hi­storyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem cele­bracja Eucharystii stanowi „źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego" (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11). Ku niej wszystko zmierza, ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgnąć. Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał nawet swoją Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom w znaku chleba i wina i polecił im odtąd i po Jego odejściu celebrować EUCHARYSTIĘ: „Czyńcie to na moją pamiątkę" (1 Kor 11, 24).

Youcat

STAŁY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

W niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00 (dla rodzin z dziećmi), 12.30 (oprócz wakacji -patrz: porządek intencji), 17.30 (odprawiamy również Msze św. niedzielne w soboty o 17.30 oraz świąteczne w dzień poprzedzający dane święto nakazane o 17.30).
W tygodniu: 7.00 i 17.30 (oprócz wakacji-patrz: porządek intencji).
Msza św. szkolna: w pierwszy piątek miesiąca o 16.30 (wg ogłoszeń).
Msze św. z udzielaniem sakramentu chrztu św. oraz w pierwszą rocznicę chrztu św. z błogosławieniem dzieci: w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o 12.30 (w okresie wakacji w czasie Mszy św. o 11.00).
Msze św. w tzw. święta zniesione: 7.00, 9.30, 16.30, 17.30.
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie: w ostatni czwartek miesiąca o 19.00 (wg ogłoszeń).

TERMINY WCZESNEJ I PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Do Pierwszej Komunii Świętej przygotowują się dzieci z klas III szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się w czasie lekcji religii w szkole oraz w czasie spotkań przy kościele.

Terminy Pierwszej Komunii św. w roku 2023:
druga niedziela maja o 9.30 kl. III A
trzecia niedziela maja o 9.30 kl. III B

Do wczesnej Komunii św. przygotowują się dzieci, które ukończyły 6 lat życia, uczęszczały wcześniej na katechezę przedszkolną oraz wychowują się w rodzinach sakramentalnych i praktykujących.

Termin Wczesnej Komunii św. w roku  2023:
pierwsza niedziela maja o 9.30

Spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. odbywają się w trzeci wtorek miesiąca o 18.15 (wg. ogłoszeń) w sali św. Cecylii (wejście od strony parkingu).

 

WIĘCEJ O EUCHARYSTII - link