piątek, czerwiec 09, 2023

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIAspow2

Miłość Chrystusa objawia się w tym, że szuka zagubionych i leczy chorych. Dlatego jesteśmy obdarowywani- SAKRAMENTAMI uzdrowienia i odnowy, w których stajemy się wolni od grzechu i umocnieni w słabościach naszego ciała i duszy. Sakrament pokuty nazywany jest także SAKRAMENTEM pojednania, przebaczenia, nawrócenia lub spowiedzią.

Sam Jezus ustanowił sakrament pokuty, kiedy ukazał się apostołom w dniu Zmartwychwstania i polecił im: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone; którym zatrzymacie, są zatrzymane"

Jakie są zasadnicze wymogi, które musi spełnić chrześcijanin, żeby w sakramencie pokuty nastąpiło przebaczenie grzechów? Człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów, gdy się nawróci, a KAPŁAN w imię Boże wypowie nad nim formułę rozgrzeszenia.

Jak powinienem przygotować się do spowiedzi? Warunkami każdej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyzna­nie grzechów i pokuta.

Spowiedź jedna grzesznika z Bogiem i Kościołem. Czas po rozgrzeszeniu jest jak prysznic po treningu, jak świeże powietrze po letniej burzy, jak pobudka w słoneczny letni poranek, jak nieważkość nurka... W słowie „pojednanie" zawiera się wszystko: znowu mamy czystą kartę u Boga.

Youcat

Do sakramentu pokuty i pojednania należy się przygotować. Przede wszystkim trzeba zrobić rachunek sumienia. Można skorzystać z gotowych wzorów, np. patrz tutaj.

Co się mówi w konfesjonale? (formuła dla penitenta)

Wydawać by się mogło, że to bardzo proste. Jeśli jednak ktoś spowiadał się dawno temu, a „formułkę” z czasów I Komunii św. zapomniał — może mieć problem. Oto propozycja dla penitenta, którą proszę potraktować jako podpowiedź, zawierająca wszystkie istotne elementy składające się na dialog podczas spowiedzi św.:

  • Najpierw należy się upewnić, czy w konfesjonale jest obecny kapłan i czy aktualnie kogoś nie spowiada (po drugiej stronie konfesjonału) (...).
  • Będąc przy konfesjonale, penitent może usłyszeć krótką modlitwę spowiednika i zachętę do szczerej skruchy. Penitent kreśli na sobie znak krzyża św. i cicho (szeptem) mówi:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.

Ostatnia moja spowiedź była... (tu należy podać datę lub przybliżony czas, jaki minął od poprzedniej spowiedzi św.).

- Teraz powinna nastąpić krótka autoprezentacja penitenta, na przykład:

Mam pięćdziesiąt lat. Od dwudziestu pięciu lat jestem żonaty, mamy trójkę dorastających dzieci, najmłodsze jest niepełnosprawne. Mam wyższe wykształcenie ekonomiczne, ale od trzech lat jestem rencistą i nie pracuję zawodowo. Mieszkamy z teściami.

- Kolejnym krokiem jest rozliczenie się z pracy nad sobą i wyznanie grzechów:

Na ostatniej spowiedzi postanowiłem pracować nad swoją wadą główną, którą jest... (należy wymienić grzech czy problem stanowiący przedmiot pracy nad sobą i uczciwie ocenić postępy w tej dziedzinie).

Z pokorą i żalem wyznaję moje grzechy...

- Na zakończenie należy powiedzieć:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam poprawę. Proszę o rozgrzeszenie i pokutę.

W tym momencie kapłan podejmuje dialog z penitentem, poucza go, a w końcu nakłada pokutę i wzywa do aktu żalu za grzechy. Penitent może w tym momencie wypowiedzieć słowa: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Gdy spowiednik wypowiada formułę rozgrzeszenia, penitent słucha jej w skupieniu, nie wypowiadając żadnych słów, a na końcu (gdy kapłan kreśli nad nim znak krzyża) dopowiada: Amen.

Gdy kapłan mówi: Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, odpowiada się: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Kapłan dodaje: Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju. Odpowiada się: Amen. Można też dodać (odchodząc od konfesjonału) podziękowanie: Bóg zapłać.

(fargment książki: Ks. Aleksander Radecki, Jak się spowiadać? Vademecum penitenta, Wydawnictwo SALWATOR 2008)

Pocałowanie stuły nie jest przewidziane w obrzędach sakramentu pokuty i pojednania.

STAŁY PORZĄDEK SPOWIEDZI

W niedziele i święta: 15 min. przed każdą Mszą św. (oprócz Mszy św. wieczornej - przed nią nie ma spowiedzi).
W tygodniu: 6.30-6.55; 17.00-17.25.
Dla dzieci ze szkoły podstawowej: w pierwszy piątek miesiąca o 15.30.

STAŁY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Nieszpory lub nabożeństwo zgodne z okresem roku liturgicznego: w każdą niedzielę i święto o 17.00 lub 16.45 (wg ogłoszeń).
Adoracja Najświętszego Sakramentu: codziennie (od poniedziałku do soboty) od 17.00 do Mszy św. wieczornej.
Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne: w każdy pierwszy czwartek miesiąca po porannej Mszy św.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa: w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. porannej.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny: w każdą pierwszą sobotę miesiąca po porannej Mszy św.
Nabożeństwo fatimskie: od maja do października każdego 13. dnia miesiąca o 20.00.
Droga Krzyżowa: w każdy piątek Wielkiego Postu o 17.00 (dla dzieci); o ok.18.00 (dla dorosłych).
Nabożeństwo majowe: w dni powszednie maja o ok. 18.00, w soboty i niedziele o 17.00.
Różaniec w październiku: w dni powszednie o ok. 18.00, w soboty i niedziele o 16.45.